Samenwerking met World Press Photo Foundation (WPPF)

 
 

In oktober zijn WPPF en VTS een samenwerking aangegaan. Doel is te onderzoeken hoe WPPF met de VTS-methodiek een laagdrempelig educatief programma kan bieden. Het is de bedoeling dat het educatieve aanbod nauw aansluit bij het onderwijs, zodat het meerwaarde heeft voor docenten en gemakkelijk is in te passen. Om dat te bereiken zetten we eerst een pilot op waarin we intensief samenwerken met docenten om te ontdekken en te leren, door te experimenteren - in kleine stappen.


Uiteindelijk wil WPPF zowel het primair (PO) als het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) een educatief programma aanbieden dat bestaat uit professionele ontwikkeling (het leren toepassen van VTS) en inhoudelijk (beeld)materiaal van WPPF. Het beeldmateriaal van WPPF en de VTS-methode zijn geschikt om te werken aan burgerschap, kritisch denken, mediawijsheid en taalontwikkeling.

Adelijn van Huis