Waar ben jij mee bezig?

Zaterdag 17 november is de communitydag van 2018. Hij vindt plaats op de ASVO, een basisschool die al langere tijd bezig is met VTS, te Amsterdam. Deze dag staat uitwisseling tussen VTSsers centraal. Je gaat met elkaar in gesprek aan de hand van beknopte presentaties uit de praktijk. Daarnaast zal Josette Jacobs, wetenschapsfilosofe, een verhaal houden over de relatie tussen VTS en het verwerven van nieuwe kennis.

Jacobs ziet een parallel tussen het kijk- denk- en leerproces dat VTS in gang zet, en het proces dat een wetenschapper doormaakt tijdens het doen van onderzoek. De theorie van Gadamer gebruikt zij als leidraad om na te denken over de vraag hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt.

Zij zegt: ‘Uit Gadamers werk kunnen we leren waarom dialoog met het vreemde zo moeilijk is.’ ‘Kennis doet pijn’ stelt Josette, en daarmee zoomt ze in op dat stukje dat we allemaal kennen. Veranderen van overtuiging kan pijnlijk zijn. Je geloofde altijd dat de wereld op een bepaalde manier in elkaar zat, maar door aandachtig te kijken, tot je te nemen wat anderen erover denken en te heroverwegen, komen de dingen in nieuw licht te staan. Daarmee geef je oude ‘waarheden’ op. En het loslaten daarvan is niet altijd even makkelijk. VTS nodigt je op een vriendelijke manier uit om dit te oefenen in de veilige, relatief eenvoudige context van een kunstwerk.

Je zou ook kunnen zeggen dat Jacobs reflecteert op leren. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we onszelf oprekken, groter maken, en nieuwe dingen opnemen die misschien wel in strijd zijn met wat we eerder al wisten? Hoe kunnen we vertrouwd raken met het vreemde?

Adelijn van Huis