PTW_logo_full-1_roze.jpg

In Nederland sluit VTS naadloos aan bij belangrijke topics in het onderwijs; kritisch leren denken, onderzoekend leren, 21ste-eeuwse vaardigheden of burgerschapsvorming. Maar dat blijkt niet te gelden voor andere landen in Europa, zo ondervinden wij in de Europese samenwerking die we zijn aangegaan. In Spanje is het onderwijs bijvoorbeeld vooral gericht op kennisverwerving. Voor de Spaanse leraren was VTS een echte openbaring. Sommigen waren hevig ontroerd door de mogelijkheden die de methode aanreikt. Onder de projecttitel 'Permission to Wonder' - een quote van Philip Yenawine - proberen we VTS in Europa te verspreiden en tegelijkertijd hopen we meer inzicht te krijgen in de manieren waarop VTS geïntegreerd kan worden in het onderwijs.

'Learning through art' 'is het overkoepelende thema waarbinnen dit Erasmus+ project valt. We werken samen met partners uit Ierland, Denemarken, Finland, Slovenië en Spanje. Uit elk land volgen vier docenten de VTS trainingen, verzorgd door VTShome uit Amerika. Al deze 24 mensen passen de methode vervolgens toe op hun scholen, en hun belevenissen monitoren we. Welke succes ervaringen doen ze op? Wat voor een obstakels komen ze tegen bij het toepassen van VTS? Hoe reageren hun leerlingen? Wat vinden collega's ervan? Elk land heeft een ander onderwijssysteem en cultuur. En dat maakt dat docenten andere dingen tegenkomen, maar er zullen zeker ook overeenkomsten zijn! In de samenwerking is juist de culturele en inhoudelijke uitwisseling waardevol, soms confronterend en daardoor ook leerzaam. Het onderzoek, gecoördineerd door VTS Nederland, legt de belangrijkste bevindingen vast en wordt in april 2020 gepresenteerd in Dublin.

Adelijn van Huis