Missie

Vanuit de overtuiging dat iedereen beter kan leren kijken en scherper kan leren denken, ongeacht achtergrond en opleiding, willen we de VTS methode introduceren bij het onderwijs (van primair tot universitair) en de culture sector.

Visie

We zien een wereld voor ons met onafhankelijke, kritische denkers en doeners. Vertrouwend op hun eigen observaties, ontvankelijk voor de gedachten van anderen, ontwikkelen zij inzichten over kunst èn andere zaken, want niemand anders kan je vertellen wat je ziet.