Disclaimer

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gekomen en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. VTS Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (on)gestoord gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.