Coaching Workshop èn Image Selection Workshop

Uit de peiling in de vorige nieuwbrief blijkt er geen duidelijke voorkeur is voor één workshop. We hebben daarom besloten om beide workshops aan te bieden. De Image Selection Workshop vindt plaats op 8,9 en 10 april in Amsterdam, in verschillende musea. De Coaching Workshop wordt gegeven op 12,13 en 14 april in Eindhoven, in het van Abbemuseum. Het tarief is vastgesteld op € 800,- per workshop, exclusief BTW 21% en kosten museumticket en inclusief lunch.

Wil je aan een workshop meedoen?

Read More
Adelijn van Huis
Verwondering en onderwijs

Kort geleden kregen we bij VTS Nederland de vraag of we op het Lumion, een middelbare school in Amsterdam, een workshop wilden geven over VTS en verwondering. Deze school bouwt aan vernieuwend onderwijs, en elke les (die een dagdeel duurt) begint met een verwondersessie. Daar zeggen ze zelf over: ‘Dat betekent dan onze docenten dan de les zo geven dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken en bijna niet door hebben dat ze aan het leren zijn.’ Het verzoek was of wij hun docenten tools en inspiratie konden bieden om hun verwondersessies nóg beter te maken. Dat vonden we een superleuke vraag. Heel stimulerend om via verwondering opnieuw te kijken naar dat wat we zo goed kennen! Ik, Adelijn van Huis, gaf de workshop, en voorafgaand woonde ik de lezing bij van een andere gast, Anders Schinkel. Hij doet onderzoek naar verwondering en leerprocessen.

Read More
Adelijn van Huis
Wat doe jij met VTS?

Op 19 november vond in Amsterdam de tweede VTS Community live plaats in de ASVO school. De ASVO is een heuse VTS school, waar alle kinderen VTS lessen krijgen. ‘Het gesprek met wat we niet kennen’ was de titel van de lezing die Josette Jacobs gaf. Zij is universitair docent filosofie aan Wageningen University. In de lezing legt zij het verband tussen wetenschappelijk begrip en VTS.  Haar verhaal werd met enthousiasme ontvangen. Aan verschillende ‘dialoogtafels’ werden vervolgens ervaringen uitgewisseld.

Read More
Adelijn van Huis
Mijn eerste keer VTS: van Parijs naar Eindhoven

Het was in september 2017 toen ik voor het eerst met VTS in aanraking kwam. Ik was docent op de internationale cursus “ontwikkelen van interdisciplinaire wetenschappelijke onderzoeksprojecten”. De cursus is onderdeel van een opleidingsprogramma voor promovendi van het “Center for Research and Interdisciplinarity” (CRI) in Parijs. Op deze cursus ontmoette ik Anat Meruk Kapan uit Israël. Ze was interieur- en theater ontwerpster en student bij de CRI. Ik kwam met haar te spreken over objectief waarnemen en hoe belangrijk deze vaardigheid is voor wetenschappelijk onderzoek. Zij vroeg me of ik wel eens van VTS had gehoord. Nee! Nog nooit. Ze vertelde me toen het een en ander en ik zag direct mogelijkheden voor VTS in universitaire opleidingen, en met name de geneeskunde opleiding.

Read More
Adelijn van Huis
Start voorinschrijving nieuwe VTS-training

Op 8, 9 en 10 april 2019 zal Yoon Kang O’Higgings van VTS Amerika een training geven in samenwerking met VTS Nederland. We hebben de keus uit twee verschillende trainingen, eentje in beeldselectie (die VTS Amerika recentelijk ontwikkeld heeft) en de ander is de coaching workshop. We willen graag peilen welke van de traingenen jullie het meest interesseert, zodat we een goede keus kunnen maken. Daarom starten we nu met de voorinschrijving.

Read More
Adelijn van Huis
Waar ben jij mee bezig?

Zaterdag 17 november is de communitydag van 2018. Hij vindt plaats op de ASVO in Amsterdam, een basisschool die al langere tijd bezig is met VTS. Deze dag staat uitwisseling tussen VTS’ sers centraal. Je gaat met elkaar in gesprek aan de hand van beknopte presentaties uit de praktijk. Daarnaast zal Josette Jacobs, wetenschapsfilosofe, een verhaal houden over de relatie tussen VTS en het verwerven van nieuwe kennis.

Read More
Adelijn van Huis

In Nederland sluit VTS naadloos aan bij belangrijke topics in het onderwijs; kritisch leren denken, onderzoekend leren, 21ste-eeuwse vaardigheden of binnen burgerschap. Maar dat blijkt niet te gelden voor andere landen in Europa, zo ondervinden wij in de Europese samenwerking die we zijn aangegaan. In Spanje is het onderwijs bijvoorbeeld vooral gericht op kennisverwerving. Voor de Spaanse leraren was VTS een echte openbaring. Sommigen waren hevig ontroerd door de mogelijkheden die de methode aanreikt. Onder de projecttitel 'Permission to Wonder' - een quote van Philip Yenawine - proberen we VTS in Europa te verspreiden en tegelijkertijd hopen we meer inzicht te krijgen in de manieren waarop VTS geïntegreerd kan worden in het onderwijs.

Read More
Adelijn van Huis
Kunst en IKEA

Mijn eerste keer VTS, dat was in Amsterdam, in het Stedelijk Museum, en ik ging mee omdat ik nieuwsgierig was naar het werk van mijn oude studievriendin Adelijn. Zij gaf rondleidingen, om aan de kost te komen, naast haar praktijk als kunstenares. Ik had toen weinig ervaring met het kijken naar kunst, en de keren dat ik in een museum naar moderne kunst had gekeken kon je werkelijk op een hand tellen. Vooral moderne kunst was voor mij, stiekem (want dat zei ik natuurlijk niet tegen haar), eigenlijk iets 'voor andere mensen', voor mensen die kunst snappen, die dingen weten van kunst.

Read More
Adelijn van Huis
Oefeningen in onzekerheid

In de afgelopen anderhalf jaar is Visual Thinking Strategies bij Tilburg University ingezet om te onderzoeken hoe het een rol kan spelen in het vergroten van het kritisch denkvermogen van studenten. Dit voorjaar hebben studenten en docenten kennisgemaakt met de methode in een serie bijeenkomsten waarin steeds een ander wetenschapsgebied centraal stond in relatie met VTS. Anna van Luijk, masterstudente human resource studies, heeft ondervonden dat bepaalde blokkades binnen het onderwijs, die kritisch denken in de weg staan, in een VTS-sessie voor een groot deel werden opgeheven. Niet de mening van de docent is belangrijk en dient gezocht en gevolgd te worden bij VTS. Centraal staat juist het gezamenlijk zoeken naar betekenis, waarbij ieders mening telt en gelijkwaardig is aan die van anderen. Maria IJzermans, universitair docent Tilburg Law School, benadrukt het belang van het leren omgaan met onzekerheden en het vergroten van verbeeldingskracht, dat VTS studenten leert.

Read More
Adelijn van Huis
Waar ben jij mee bezig?

Begin november 2017 vond de eerste VTS Community live plaats in de Haanstra school in Leiden, dé gelegenheid om andere VTSsers te ontmoeten en uit te wisselen over je praktijk. Met ruim 30 mensen was het een superleuke en inspirerende middag. Eerst hield Janneke van Leeuwen, beeldend kunstenaar en neuropsychologe, een lezing over haar onderzoek naar de relatie tussen VTS en de hersenen. Vervolgens waren er verschillende dialoogtafels waarbij deelnemers levendig hebben uitgewisseld over VTS-ervaringen rondom een bepaald thema. De volgende Community live staat eind september gepland!

Read More
Adelijn van Huis
Raadselen die jeuken in je hersenen

“Vanochtend in bad werd ik opeens het rechter meisje van dat Modersohn-Becker schilderij, voelde wie zij is, werd haar, kreeg haar buik, haar berusting, haar gedachten... Zo intens wordt de ervaring door intens te kijken; het samen en geheel jezelf blijvende in het schilderij kruipen. Dat het samen naar een schilderij kijken zo verbroedert, als iedereen zonder oordeel gehoord wordt. Mooi!"

Read More
Adelijn van Huis
Kennis doet pijn

Josette Jacobs is wetenschapsfilosofe en werkt bij de Landbouw Universiteit in Wageningen. Ze gebruikt VTS om de studenten te laten ervaren wat zij aan theorie doceert. Zoals het in de wetenschap draait om het onderzoeken en duiden van fenomenen in de werkelijkheid, ondervinden studenten in een VTS-gesprek aan den lijve hoe het proces van waarnemen en interpreteren werkt. Adelijn van Huis geeft een kijkje in Josettes praktijk.

Read More
Adelijn van Huis