Algemeen

Wij bieden in samenwerking met VTS Amerika een aantal trainingen aan waarin je leert om VTS-gesprekken te faciliteren.  onder begeleiding van een coach. Door je te ontwikkelen in het begeleiden van gesprekken en te reflecteren op wat je doet, begrijp je hoe je een open gesprek over kunst kunt faciliteren. Deelnemers voelen zich gezien en gehoord, durven te speculeren en zijn ontvankelijk voor verschillende zienswijzen. Na voldoende oefening herken je denkpatronen en weet ze te benoemen, waardoor deelnemers aan het gesprek zich bewust worden van hun eigen kijken en denken en dat van anderen. 

Wij trainen volgens dezelfde principes die de basis vormen voor VTS. Leren is een groepsproces van 'peers' (gelijkgestemden). Cursisten worden gestimuleerd om een persoonlijke verbinding te leggen met de leerstof en te onderzoeken wat het voor hen (en hun werksituatie) betekent. Het uitgangspunt is dat iedereen vanuit zijn of haar achtergrond een waardevolle inbreng heeft. Definitieve tekst volgt nog

VTS GROEIPAD

Certificering

Cursisten die onze trainingen volgen, kunnen zich door de Amerikaanse VTS organisatie  laten certificeren tot VTS-gespreksleider. Door je te certificeren ben je verzekerd van erkenning van de hoge kwaliteit van je VTS-praktijk. Kijk voor meer informatie op VTS home